Menu Sluiten

Pagina is onder constructie

Missie

De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland.

Wettelijke taken

 • Het bestrijden van doping in de sport.
 • Het uitvoeren van het dopingcontroleproces:
  • Het beoordelen van verzoeken tot dispensatie, alsmede het verlenen van dispensatie.
  • Het nemen van besluiten over de samenstelling van de topsportgroep.
  • Het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
  • Het afnemen, verzamelen en analyseren van lichaamsmonsters.
  • Het beheren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek.
  • Het deelnemen aan tuchtrechtelijke procedures.
 • Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement.
 • Het geven van voorlichting over doping.
 • Andere door Onze Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

De Dopingautoriteit heeft als wettelijke taken:

De taken worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code. Voor de uitvoering werkt de Dopingautoriteit samen met vele nationale en internationale organisaties.

Bron : Dopingautoriteit 2020, december

Voor meer informatie over de Dopingautoriteit kunt u vinden op: https://www.dopingautoriteit.nl